Om oss

Vi är en växande grupp på runt sexhundra personer. Några av oss samlas varje torsdag förmiddag* på Riksbron i Stockholm för att med vår närvaro påminna riksdag och regering om den orimliga gruv- och mineralpolitik som Sverige driver.

OBS! VIKTIG INFORMATION!!!
Sedan november 2020 har gruppens aktivitet på torsdagar upphört tills vidare. Det beror på pandemin som försvårat vår närvaro på bron. Vi hoppas återuppta torsdagsmanifestationerna när läget så tillåter.

Vi är som grupp partipolitiskt och religiöst obunden och vi kommer alla från skilda orter. Några av oss är samer, några är gutar, vissa är mapuches, andra är smålänningar, östgötar, stockholmare eller annat – men vi förenas i den gemensamma kampen för fast mark, rent vatten och levande kulturarv. Vi är emot rasism, sexism, kolonialism och diskriminering. Vi ifrågasätter nuvarande minerallagstiftning och protesterar mot den svenska regeringens mineralstrategi.

På den här webben kommer vi att försöka samla intressanta länkar, så att du som har pratat med oss på bron (eller hittat hit på nätet) kan skaffa dig mer kunskap om hur det egentligen ligger till.

Du kan själv hjälpa till genom att skriva på någon av de namninsamlingar som finns på länksidan.

Vi har även länkar till några filmer som vi gillar och förhoppningsvis gör du det också.  De handlar dels om nu hotade områden och dels om tidigare händelser. Flera duktiga artister har också gjort musik som vi gärna vill sprida.

På vår Facebookgrupp hittar du alltid aktuell info och diskussioner.
Följ oss på Twitter: https://twitter.com/riksbron
Kontakta oss på e-post: info@riksbro.se

* varje torsdag från 11 till 12, i ur och skur, sedan 28 november 2013

Fast mark, rent vatten, levande kulturarv!